گروه مالی توسعه تعاون

گروه مالی توسعه تعاون، به عنوان یکی از گروه های مالی در سیستم پولی و مالی کشور در تلاش است از طریق سرمایه گذاری ها و مشارکت در طرح ها و پروژه ها با اعمال سیاست تکمیل زنجیره ارزش ، جايگاه مناسبی در سطح کشور به لحاظ ارزش داراييها با اتکا به توانمنديهاي مديريتي و سرمايه انساني در اختيار داشته باشد.
سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
خدمات ما
  • خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات
  • خدمات طراحی و مهندسی اصولی
  • انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی
  • تأمین مالی منابع شرکت یا سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی
  • تدوین سیاستهای کلی، راهبردی و مدیریتی
  • شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی ، اجرایی و مالی
  • سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع