حوزه فعالیت

فعاليت اصلي شركت

موضوع فعالیت های اصلی :

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع در زمینه فعالیتهای زیر :

1- حوزه واسطه‌گری مالی شامل بیمه و لیزینگ.

2- حوزه خدمات مالی شامل تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبد گردانی، پردازش اطلاعات مالی و کارگزاری.

3- حوزه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داخلی و خارجی.

انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر :

1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات

2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی.

3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی.

4- تأمین مالی منابع شرکت یا سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی.

5- تدوین سیاستهای کلی، راهبردی و مدیریتی.

6- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری.

7- ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی ، اجرایی و مالی.

8- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع.