استراتژی ها

1.انجام مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه ها و انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي و نهایتا کسب بالاترين بازده ممکن و به کارگيري تمام توان و استعدادها به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار .

2.برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد و حمایت از شرکتهای زیر مجموعه خود و بررسی، تحلیل و مدیریت مؤثر شرکت های تابعه و یا ایجاد بنیان های کلینک مالی و مدیریتی شرکت های مسئله دار و رهبری آنها به منظور دستیابی به حداکثر حقوق سهامداران.

3. حضور مؤثر در بورس اوراق بهادار از طریق معاملات به شکل فعال و با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و توانمند و همچنین حضور فعال در نهادهای سرمایه گذاری و ... .

4.هم‌افزایی در شرکت های تابعه از طریق اعمال سیاست تکمیل زنجیره ارزش با توجه به نیاز سهامدار عمده.

5.تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب .