سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
خدمات ما
  • خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات
  • خدمات طراحی و مهندسی اصولی
  • انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی
  • تأمین مالی منابع شرکت یا سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی
  • تدوین سیاستهای کلی، راهبردی و مدیریتی
  • شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی ، اجرایی و مالی
  • سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع